Murerkurser-åbent værksted

Murerkurser-åbent værksted OBS: Der skal vælges fag for at være sikker på plads på holdet. Tilmeldingen skal minimum ske 8 dage før kursusstart hvis ikke andet er aftalt med uddannelsesstedet.
Fagnummer 40611

Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Murere og bygningshåndværkere, der ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne har et sådant kendskab til eksisterende isoleringskrav og mulighederne for energirigtige løsninger, at de kan medvirke ved rådgivning og planlægning ved såvel nybyggeri, som ved om- og tilbygning, så boligen opfylder gældende isoleringskrav og indrettes med henblik på at reducere energiforbruget. Deltagerne kan i den forbindelse udvælge materialer og konstruktioner med henblik på at anvende energirigtige løsninger ved isolering af boliger. Endelig kan deltagerne planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. miljø og arbejdsmiljø.
Fagnummer 40905

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området Deltageren kan:
Vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver.
Vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen.
Udføre arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger.
·
Fagnummer 40997

Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.
Fagnummer 43145

Natursten på væg og gulv

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan:
Anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer og øvrige materialer ved udlægning af natursten på gulv og væg.
Vejlede om valg af natursten til en given gulv-/vægflade samt redegøre for principper for udlægning og for pleje og vedligehold af natursten med udgangspunkt i DS/EN 12057, DS/EN 12058 og Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra naturstensbranchen.
Vælge arbejdsproces og kvaliteten af materialer ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende skader på natursten.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø.
Fagnummer 44466

Gennembrydning og opbygning af bærende murværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.552,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan i henhold til statiske krav og efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov afstive bærende murværk. Deltagerne kan efterfølgende gennembryde murværket og opbygge samt færdigbearbejde gennembrudsområdet til den krævede form. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnet gennembrudsmetode og værktøj samt egnede materialer til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44467

Dekorationsmurværk - udførelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 997,60
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan:
Udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk på baggrund af kvalitative og æstetiske krav og basal viden om murede konstruktioner.
Udføre arbejdet under hensyn til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne samt færdigheder i opførsel af murede konstruktioner.
Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Udføre arbejdet under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
Fagnummer 44469

Kvadre og palæpuds - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.552,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og inddele til pudsede kvadre, reparere eksisterende kvadre, tildanne skabeloner til forskellige pudsopgaver og udføre stænk- og skrabepuds o.a. ældre overfladebehandlinger. Deltagerne kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj.
Fagnummer 44561

Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 108,00
Uden for målgruppe: Kr. 976,95
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan under hensyn til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov vurdere og udføre inddækningsforhold på beton- og teglstenstage ved gennemføringer og lignende, herunder ovenlysvinduer og skorstene mv. samt tildanne tagsten så efterfølgende inddækning er mulig.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44563

Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 216,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.723,90
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udmåle, tildanne og montere tagsten i beton og tegl ved skotrender.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44565

Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Udføre skrå- og skålhugning samt nedmure tagsten på gavl.
Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44566

Murede og pudsede gesimser - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre murede og pudsede gesimser under hensyn til kvalitative og æstetiske krav.
Udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims.
Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Fagnummer 44570

Murede smighjørner - opførelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre udmåling og anlæg til, samt opførelse af smighjørner i forskellige vinkler i murværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav.
Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
Fagnummer 44581

Murede gavltrekanter - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og statiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov foretage opsnøring til gavle samt udføre opmuring heraf. Deltagerne kan vurdere og udføre forankring af gavle efter gældende regler og vejledninger.
Deltagerne kan endvidere vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44582

Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.847,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre rygnings- og gratarbejde ved beton- og teglstenstage uden såvel som med anvendelse af mørtel/kit.
Deltagerne kan vurdere og vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype samt hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44583

Murafslutninger - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten i henhold til kvalitative og æstetiske krav.
Vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Fagnummer 44584

Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan udføre fugtisolering i forbindelse med detaljer ved fundament, vindues- og dørfalse samt ved overlukninger i henhold til gældende regler og normer. Deltagerne kan endvidere udføre korrekt varmeisolering og lydisolering ved traditionel muret byggeri efter gældende regler og normer.
Deltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge- og arbejdsmiljølovgivning, samt vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Fagnummer 44599

Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb.

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 108,00
Uden for målgruppe: Kr. 698,45
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan på baggrund af kvalitetskrav, viden om gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger om oplægning af tagsten, f.eks. ”TEGL 36”, medvirke ved kvalitetssikring og overholdelse af arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med oplægning af tagsten.
Fagnummer 44611

Dekorativt fugearbejde - udførelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 997,60
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre forskellige gamle kendte fugetyper i murværk på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Fagnummer 44612

Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.255,75
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede underlag på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Placere og udføre flexsible/elastiske fuger korrekt.
Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt efter regler for udførelse af vådrum.
·
Fagnummer 44626

Grov- og finpudsede overflader - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.552,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre grov- og finpudsede overflader på murværk af teglsten, porebeton og letklinkerbeton og hertil vælge egnede materialer og værktøj til arbejdets udførelse.
Fagnummer 44671

Restaurering af tavl i bindingsværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.552,80
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav.
Vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk, hvad angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering.
Registrere svampeskader.
Udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj.
Vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som bindingsværk.
Udføre arbejdet efter gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler.
Fagnummer 44674

Anvendelse af love og regler ved byfornyelse

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 727,15
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan, i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter, som bygningshåndværkere anvende gældende regler for byfornyelse og udvikling af byer, samt gældende regler for miljø og arbejdsmiljø.
Deltagerne kan i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesarbejder i beboede ejendomme sikre, at ulemper for beboere minimeres således at beboede arealer afskærmes i fornødent omfang, så beboere uhindret og fortsat kan anvende deres bolig.
Deltagerne kan sikre at byfornyelsesarbejder i beboede ejendomme kan gennemføres uden fare for omgivelserne.
Fagnummer 46670

Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetence eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan ud fra æstetiske og fugtmæssige forhold vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave og kundeønsker og kan montere de til sokkel hørende delelementer, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds. Deltagerne kan udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem og kvalitetsvurdere det udførte arbejde. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46671

Udvendig tillægsisolering på let underlag

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan vælge, tildanne og montere isolering samt vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder den klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på let underlag i henhold til given opgave og kundekrav. Deltagerne kan ud fra vurdering af terrænkategori, vurdere underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger
Fagnummer 46672

Udvendig isolering på tungt underlag

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan tildanne og montere isolering samt vælge korrekt fastgørelsessystem, herunder den klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på tungt underlag. Deltagerne kan på baggrund af vurdering af terrænkategori, vurdere underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne. Arbejdet udføres i henhold til kundekrav, gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46674

Armeret håndpuds

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kompetencer eller erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav. Desuden kan deltagerne manuelt påføre og afrette armeret pudssystem, samt vælge den type værktøj og arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation. Deltagerne kan kvalitetsvurdere det udførte arbejde samt sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning samt under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 46676

Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Murere og andre med tilsvarende kompetencer og erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området. Deltagerne kan:
Vurdere og vælge det slutpudssystem, som ud fra et givent udfaldskrav vil være mest hensigtsmæssigt at anvende.
Påføre og færdiggøre slutpudssystem i flere farver med skarpe afgrænsninger ud fra materialekendskab.
Vælge materialer, værktøj og den arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til kundeønsker.
Vurdere kvaliteten af udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
·
Fagnummer 46677

Murstensskaller og murstensmønster på isolering

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Murere, tømrere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller praktisk erhvervserfaring, som har eller ønsker job inden for området. Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan tillige udføre murstensmønster i armeret grundpuds med tilhørende slutpudssystem samt vurdere kvaliteten af udført arbejde. Endelig kan deltagerne sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 47125

Dekorationer i gulv- og vægfliser

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.660,20
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan:
Konstruere, tegne og udføre almindeligt forekommende geometriske figurer til dekoration i gulv- og vægfliser.
Vejlede og gå i dialog med kunder om valg af produkter og udførelse, på baggrund af teoretisk og praktisk viden om konstruktionskrav, således at kvalitative og æstetiske hensyn inddrages.
Planlægge arbejdets udførelse med inddragelse af løbende kvalitetssikring, der sikrer, at fagets normer og standarder til enhver tid er overholdt.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Fagnummer 47128

Proces- og kvalitetssikring af vådrum

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.278,10
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltageren kan til en given opgave udarbejde en sеvel manuel som elektronisk plan for kvalitetssikring af udfшrelsen af vеdrum, som omfatter de enkelte arbejdsprocesser ud fra viden om gжldende krav til udfшrelse af vеdrum og praktiske metoder til kvalitetssikring. Deltageren kan inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen samt lшbende sikre kvaliteten, sе det fжrdige vеdrum opfylder alle krav til vеdrumssikring. Endelig kan deltageren i planen beskrive, hvilke krav til sikkerhed og arbejdsmiljш, der skal overholdes.
Fagnummer 47129

Vådrum - udførelse af vådrumssikring

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.336,20
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere, samt andre der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan i henhold til kvalitative krav udføre vådrumssikring af let og tungt vådrum efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov, By og Byg Anvisning 200 samt proces- og produktanvisninger fra diverse leverandører af vådrumssystemer. Deltagerne kan til en given opgave vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også vedrører afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen. Deltagerne kan desuden i samarbejde med andre samarbejdspartnere gennemføre og efterleve en given plan for vådrumssikring og udføre de nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47132

Flisegulve - udførelse

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.291,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. På baggrund af viden om opbygning af tunge gulvkonstruktioner og anbefalinger til betontyper og armering i vådrum, kan deltagerne vurdere underlagets egnethed forud for lægning af fliser, således at gældende krav og anvisninger er overholdt. Deltagerne kan opmåle, tildanne, lægge fliser ud fra viden om slidstyrke samt kvalitative og æstetiske krav til den færdige overflade i forbindelse med en given opgave. Desuden kan deltagerne vælge egnede lægge- og skæreværktøjer til arbejdets udførelse og tilgodese hensyn til installationer, afløb og eventuelle dekorationer og åbninger. Deltagerne kan i dialog med kunden vejlede om mulige løsninger og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, kvalitetssikre udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47133

Avanceret flisearbejde

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.398,75
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan:
Udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer, som væg- og gulvflader skal opfylde, for at kunne anvendes som underlag for fliser.
Vejlede kunder om valg af fliser, fuge- og klæbeprodukter med udgangspunkt i den valgte flises bearbejdelighed, slidstyrke, skridsikkerhed, format, vandabsorbering og rengøring/vedligeholdelse.
Håndtere diverse tegneredskaber til brug for konstruktion og optegning af dekorative elementer som figurer, border, friser.
Udføre dekorative elementer i fliser med blød og hård skærv og vælge egnede skæreværktøjer.
Planlægge arbejdets udførelse, foretage kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47135

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.291,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan støbe og opføre tunge væg- og gulvkonstruktioner i vådrum på baggrund af viden om gældende regler, normer, anvisninger og udfaldskrav til de færdige konstruktioner. Deltagerne kan som udgangspunkt for valg af konstruktioner i vådrum anvende tabellerne om belastningsklasser i By og Byg Anvisning og kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelse af basiskonstruktioner i et vådrum, som lever op til såvel krav om tolerancer som kvalitative og æstetiske krav. Endelig kan deltagerne gennemføre kvalitetssikring af det udførte arbejde og sikre, at krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes under arbejdets udførelse.
Fagnummer 47138

Mosaikfliser på væg og gulv

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.291,50
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Deltagerne kan opsжtte/nedlжgge mosaikfliser pе vжgge og gulve, herunder tildanne og anvende rette og krumme hjшrneprofiler og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder foretage en opmеling og en udlжgning, som sikrer et bеde kvalitativt og жstetisk udseende i den fжrdige overflade, hvor hensyn til installationer, aflшb, eventuelle dekorationer og еbninger ogsе er tilgodeset. Deltagerne har desuden en sеdan viden om forskellige mosaiktyper, at de kan vurdere underlagets egnethed forud for opsжtning/nedlжgning af mosaikfliser og kan med udgangspunkt i et givent flisevalg vжlge egnede lжgge- og skжrevжrktшjer. Deltagerne kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlжgge udfшrelsen af en given mosaikfliseopgave, gennemfшre kvalitetssikring heraf og sikre, at hensyn til miljш, sikkerhed og arbejdsmiljш overholdes.
Fagnummer 47276

Rundt murværk

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltageren kan:
Planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker.
Konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring.
Vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn.
Planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere.
Medvirke til at angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk.
Udføre arbejdet under løbende hensyn til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.
Fagnummer 47895

Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til bygningshåndværkere, primært murere og malere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan udføre tyndpuds på forskellige typer af underlag ud fra en vurdering af et givent underlags beskaffenhed som tyndpudsbærer. Således har deltagerne viden om forskellige tyndpudsprodukter til brug for udvendige og indvendige overflader, og kan på baggrund af æstetiske og tekniske betragtninger vejlede kunden i valg af produkt. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.
Fagnummer 47897

Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.820,50
Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan ud fra viden om principper for tegning og konstruktion af traditionelle murede overlukninger tegne disse i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt. Deltagerne har viden om stilperioder og kan redegøre for hvordan de enkelte overlukninger er placeret i forhold til en tidsperiode. Deltagerne kan på baggrund af konstruktioner i 1:1 fremstille skabeloner/skiver til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. Endelig kan deltagerne vurdere kvalitet af eget arbejde samt behov for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Fagnummer 48034

Restaurering - Anvendelse af stilhistorie

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 496,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.419,80
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker at beskæftige sig med opgaver inden for renovering og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Deltageren kan:
Aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng.
Vurdere forskellige stilperioder.
Arbejde praktisk med periodens håndværk, materialer og rekonstruktion af bygningsdetaljer.
Udføre arbejdet under hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger.

Uddannelsen gennemføres i følgende stilperioder:
__ Middelalder, romansk og gotisk stil
__ Renaissance
__ Barok og rokoko
__ Klassicisme
__ Historicisme og skønvirke
__ Modernisme, Funkis
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej