Murede og pudsede gesimser - udførelse

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
Fagnummer 44566

Murede og pudsede gesimser - udførelse

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne kan:
Udføre murede og pudsede gesimser under hensyn til kvalitative og æstetiske krav.
Udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims.
Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.
·
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej