MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 44717

MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme

Varighed: 10 dage
AMU-pris: Kr. 1.240,00
Uden for målgruppe: Kr. 10.801,00
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsning af kantsømme i aluminiumslegeringer i materialegruppe 22 og 23 jf. CR/ISO 15608 i alle svejsepositioner.

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

· FW-P-PA, kantsøm oven ned - n strenge
· FW-P-PB, kantsøm stående - n strenge
· FW-P-PF , kantsøm stigende - n strenge
· FW-P-PD, kantsøm under op - n strenge
· FW-P/T-PB, kantsøm plade/rør - n strenge
· FW-P/T-PD, kantsøm plade/rør - n strenge
· FW-P-PB / PF / PD, start/stop teknik afbrudte svejsninger
· FW-P-PB / PF / PD, indstilling og brug af pulsparametre

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktiske anvendelse af MIG-svejsning, proces 131, i aluminiumslegeringer, på følgende områder:

· Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
· Svejsemetoder og udstyr
· Materialelære
· Tilsatsmaterialer
· Håndtering af aluminium
· Fugeformer og tildannelse
· Svejseteknik og procedurer
· Visuel bedømmelse af svejsninger
· Svejsefejl og kontrolmetoder

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedure specifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej