MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 44719

MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.510,50
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsning af kantsømme/knudepunkter i aluminiumslegeringer i materialegruppe 22 og 23 jf. CR ISO 15608 i alle svejsepositioner, samt udføre svejsninger omkring hjørner og udbedre svejsefejl.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktiske anvendelse af MIG-svejsning, proces 131, i aluminiumslegeringer, på følgende områder:

· Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
· Svejsemetoder og udstyr
· Materialelære
· Tilsatsmaterialer
· Håndtering af aluminium
· Fugeformer og tildannelse
· Svejseteknik og procedurer
· Visuel bedømmelse af svejsninger
· Svejsefejl og kontrolmetoder

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

· FW-P-PF, kantsøm stigende - n strenge
· FW-P-PD, kantsøm under op - n strenge
· FW-P-PB - PF - PD, svejsning omkring hjørner - n strenge
· FW-P-PB - PF - PD, svejsning af indvendige hjørner - n strenge
· FW-P/T-PF, kantsøm plade/rør - n strenge
· FW-PB-PF-PD, kombineret opgave - n strenge
· FW-PB-PF-PD, reparation af svejsefejl

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedure specifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej