MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 44719

MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.510,50
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsning af kantsømme/knudepunkter i aluminiumslegeringer i materialegruppe 22 og 23 jf. CR ISO 15608 i alle svejsepositioner, samt udføre svejsninger omkring hjørner og udbedre svejsefejl.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktiske anvendelse af MIG-svejsning, proces 131, i aluminiumslegeringer, på følgende områder:

Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
Svejsemetoder og udstyr
Materialelære
Tilsatsmaterialer
Håndtering af aluminium
Fugeformer og tildannelse
Svejseteknik og procedurer
Visuel bedømmelse af svejsninger
Svejsefejl og kontrolmetoder

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

FW-P-PF, kantsøm stigende - n strenge
FW-P-PD, kantsøm under op - n strenge
FW-P-PB - PF - PD, svejsning omkring hjørner - n strenge
FW-P-PB - PF - PD, svejsning af indvendige hjørner - n strenge
FW-P/T-PF, kantsøm plade/rør - n strenge
FW-PB-PF-PD, kombineret opgave - n strenge
FW-PB-PF-PD, reparation af svejsefejl

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedure specifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej