Maskindirektivet

Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg
Fagnummer 46819

Maskindir 2 - maskindirektivet

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 354,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.980,50
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer, der arbejder med eller på maskiner og i deres job har brug for kompetencer inden for Maskindirektivet. Deltageren kan, med udgangspunkt i maskindirektivet:
- bruge og forstå maskindirektivets opbygning
- kende forskel på: A-, B- og C-standarder, og ved hvornår de skal bruges
- anvende DS/EN 60204-1
- anvende arbejdstilsynets vejledninger
- definere ansvarsområdet på en maskine
- i overvejende grad vurdere om CE-mærkningen på en maskine er holdbar.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej