MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 44690

MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.510,50
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltagerne kan med anvendelsen af svejsemetoden MAG-svejsning, svejseproces 136, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsning af kantsømme og stumpsømme i godstykkelser fra 5 - 10 mm i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. CR/ISO 15608.

Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

· FW - P - PB 2-n strenge
· FW - P - PF 2-n strenge
· FW - P - PD 2-n strenge
· BW - P - PA 2-n strenge
· BW - P - PF 2-n strenge
· BW - P - PC 2-n strenge

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktiske anvendelse af svejseprocessen, på følgende områder:

· Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
· Svejsemetoder og udstyr
· Materialelære
· Tilsatsmaterialer
· Håndtering af rustfri stål
· Fugeformer og tildannelse
· Svejseteknik
· Visuel bedømmelse af svejsninger
· Svejsefejl og kontrolmetoder

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedure specifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej