MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 Løbende optag
  MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 Løbende optag

MAG-svejs-kants plade/rør pr 135

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 40093

MAG-svejs-kants plade/rør pr 135

Varighed: 10 dage
AMU-pris: Kr. 1.240,00
Uden for målgruppe: Kr. 10.801,00
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MAG-svejsning proces 135 af kantsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf DS/EN ISO 9606-1 tabel. 10 med såvel kortbue som spraybue.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kantsømme:

· svejsemetoder og udstyr
· materialelære
· tilsatsmaterialer
· svejserækkefølge og procedure
· svejsefejl og kontrolmetoder
· fugeformer og tildannelse
· miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
· certificering af svejsere
· varmebehandling

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

· FW-PA plade / plade 2-n strenge
· FW-PF plade / plade 2-n strenge
· FW-PF plade / plade skrå stilling 2-n strenge
· FW-PD plade / plade skrå stilling 2-n strenge
· FW-PG plade / plade 2-n strenge
· FW-PD rør / plade 2-n strenge
· FW-PB rør / plade 2-n strenge
· FW-PB rør / plade roterende 2-n strenge
· FW-PH rør / plade 2-n strenge

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5. tabel 1.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej