Lys b. svejs-kants plade/plade Løbende optag
  Lys b. svejs-kants plade/plade Løbende optag

Lys b. svejs-kants plade/plade

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 40086

Lys b. svejs-kants plade/plade

Varighed: 10 dage
AMU-pris: Kr. 1.240,00
Uden for målgruppe: Kr. 10.801,00
Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111 af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 defineret i DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf DS/EN ISO 9606-1 tabel 10:

· FW-PA plade / plade med rutile elektroder 2-n strenge
· FW-PB plade / plade med basiske elektroder 2-n strenge
· FW-PF plade / plade med basiske elektroder 2-n strenge
· FW-PB plade / plade med rutile elektroder 2-n strenge

Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) af kantsømme:

· svejsemetoder og udstyr
· materialelære
· tilsatsmaterialer
· svejserækkefølge og procedure
· svejsefejl og kontrolmetoder
· fugeformer og tildannelse
· miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
· certificering af svejsere
· varmebehandling

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre ovennævnte svejsninger:

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Arbejdsprøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej