Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Fagnummer 46981

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 630,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.581,25
Målgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltageren har viden om:
• Hvordan en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af produktionsforløb i et svejseværksted, i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien udarbejdes
• Kravene i Bygningsreglement BR18 om kvalitetsstyring ved fremstilling af bygningskonstruktioner i stål og aluminium
• Hvordan en kvalitetsmanual opbygges, så den tilgodeser kravene til svejserelaterede opgaver iht. DS/EN ISO 3834 serien
• Hvordan kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted fastlægges via udførelsesklasser (EXC-klasser)
• De jobfunktioner som kræves til svejsekoordinering af svejsearbejdet iht. DS/EN ISO 14731.

Kvalitetsmanualen skal indeholde relevante procedurebeskrivelser, henvisninger til relevante normer og standarder, og skal som et minimum indeholde, følgende punkter:
• Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted
• Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr
• Kontrakt gennemgang og teknisk evaluering
• Krav ved brug af eventuelle underleverandører
• Krav til inspektion og prøvning
• Produktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificering
• Materialeindkøb, håndtering og dokumentation
• Krav ved afvigelser og korrigerende handlinger
• Krav til kalibrering
• Krav til identifikation og sporbarhed
• Rapportering og dokumentation

Deltageren har grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og kontrol af kvalitetsstyringssystemets effektivitet via audit.

Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og kvalitetsforståelse:
• Udarbejde og vedligeholde kvalitetsmanualer i henhold til DS/EN 1090 og DS/EN ISO 3834, herunder håndtere opdateringer i forhold til manual og kvalitetsstyring
• Fastlægge kvalitetsniveau (EXC-klasse) for et svejseværksted eller en underleverandør
• Foretage produktionsplanlægning, herunder beskrive tilhørende procedurer og kvalificering
• Arbejde med afvigelser og korrigerende handlinger
• Arbejde med fuld sporbarhed af materialer og svejsere, herunder udarbejde og føre svejselog
• Definere jobfunktioner for en svejsekoordinator
Filer
 Svejser
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej