Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Svejsning og termisk skæring i metal
Fagnummer 46981

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.510,50
Målgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. Deltageren har på baggrund af produktionsforløb kendskab til at opstille og udforme en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifølge bygningsreglementet BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udførelse af arbejde på bygningskonstruktioner i stål og aluminium.
Deltageren har indsigt i hvordan en kvalitetsmanual opbygges, så den tilgodeser kravene til væsentlige svejserelaterede opgaver iht. DS/EN ISO 3834 serien, samt beskriver de jobfunktioner som kræves i svejsekoordinering af svejsearbejdet iht. DS/EN ISO 14731.
Kvalitetsmanualen skal indeholde relevante procedurebeskrivelser, henvisninger til relevante normer og standarder, og skal som et minimum indeholde, følgende punkter:

· Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted
· Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr
· Kontrakt gennemgang og teknisk evaluering
· Krav ved brug af eventuelle underleverandører
· Krav til inspektion og prøvning
· Produktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificering
· Materialeindkøb, håndtering og dokumentation
· Krav ved afvigelser og korrigerende handlinger
· Krav til evt. kalibrering
· Krav til identifikation og sporbarhed
· Rapportering og dokumentation

Endvidere har deltageren grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og løbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit.
Filer
 Svejser
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej