Kvalitet


I Virksomhedscentret arbejdes der ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på området og efter regler om oplysningspligt.

Oversigt over gældende lovgivning
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Nedenfor er samlet de forskellige informationer, vi som uddannelsesinstitution er pligtig til at offentliggøre.

Fagudbud

Udbudspolitik

Vis kvalitet
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej