Kost og logi


Bekendtgørelsen på området giver 2 muligheder

  1. Man bliver indkvarteret på skolens foranledning på skolens kostafdeling, hvor man får kost og logi uden yderligere opkrævninger.
  2. Kursisten eller virksomheden booker selv og betaler for overnatning samt betaler for kost under kurset. Efterfølgende kan man søge om tilskud hos skolen på et særligt ansøgningsskema.

Tilskuddet til overnatning udgør max. 500 kroner pr. overnatning.

Overordnede betingelser for at søge om tilskud til kost og logi

  • Du skal have min 120 km fra bopæl og retur.
  • Der udbetales kun mellem kursusdage, medmindre det kan dokumenteres, at det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for dig at rejse til undervisningsstedet på selve 1. undervisningsdag.
  • Overnatning i egen campingvogn eller sommerbolig udløser ikke tilskud.
  • Der ydes ikke tilskud til deltagere med en videregående uddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været brugt indenfor de sidste 5 år.
  • Der udbetales ikke tilskud alene for kost uden overnatning.

Skal du/ I have dækket Kost og logi så tryk på linket herunder og vælg blanketten 'Anmodning om refusion i forbindelse med kost og logi (AMU) NemKonto'.

Tryk på linket her.

Leif Kloster Virksomhedskonsulent
25 42 48 49
25 42 48 49
Anita Toft Uddannelseskonsulent
25424839
25424839
Kim Laugesen Virksomhedskonsulent
2542 4981
2542 4981
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej