Kompetenceafklaring snedker (IKV)


Det overordnede mål med en IKV i AMU er at få vurderet og anerkendt din reelle kunnen i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag. Den kan også danne afsæt for udarbejdelsen af en individuel uddannelsesplan, som giver dig mulighed for at tilegne dig de kompetencer, du ønsker.
 
Man kan gøre sig mange erfaringer uden for det offentlige uddannelsessystem, og disse skal anerkendes på lige fod med de formelle uddannelser. Du skal ikke lære noget, du allerede kan.
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej