Grundlæggende projektstyring

Grundlæggende projektstyring
Fagnummer 45988

Projektorienteret arbejde

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 376,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen. Deltageren kan i det daglige, arbejde projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter. I den forbindelse kan deltageren identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe. Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en projektgruppe. Deltageren forstår vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Deltageren har desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette indebærer.
Fagnummer 49085

Logistik mål i handelsvirksomheder

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 252,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.193,50
Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med logistik. Deltageren forstår vigtigheden af virksomhedens overordnede målsætninger for logistik på bl.a. servicegrad, leveringssikkerhed samt tilhørende logistikomkostninger, så som transport og lageromkostninger. Deltageren kan, med udgangspunkt i virksomhedens logistik flow, anvende relevante værktøjer til logistikoptimering, fx interessentanalyser eller værdistrømsanalyser. Endvidere kan deltageren fremsætte kvalificerede forslag til forbedringer af målindfrielse eller fremsætte forslag til etablering af virksomhedens logistikmål.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej