14-04-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 0 pladser
20-04-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 0 pladser
23-04-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 5 pladser
11-05-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 6 pladser
25-05-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 10 pladser
27-05-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 10 pladser
04-06-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B - Engelsk 6 pladser
15-06-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 10 pladser
18-06-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
06-08-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
10-08-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
27-08-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
14-09-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
21-09-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
24-09-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
01-10-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
05-10-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
15-10-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
22-10-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
05-11-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B - Engelsk 12 pladser
16-11-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
26-11-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
30-11-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
07-12-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B 11 pladser
10-12-2020 Gaffeltruck certifikatgruppe B - Engelsk 12 pladser
Kursuspris
AMU-pris:  kr. 868,00   Uden for målgruppe: kr. 5.989,95   Fjernundervisning: kr. 5.078,90  

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Gaffeltruck certifikatgruppe B

Med dette kursus lærer du at føre en gaffeltruck ud fra gældende sikkerhedsbestemmelser.
Du vil lære at føre og betjene gaffeltrucks og stablere, optage og afsætte gods i forskellige højder, transportere gods i reolgange og snævre rum, stuve gods og foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af maskinerne. Ydermere vil du efter kurset aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med brug af gaffeltrucks og stablere.

Det kræves, at du er fyldt 18 år og har et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.
(Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Fagnummer 47592

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Varighed: 7 dage
AMU-pris: Kr. 882,00
Uden for målgruppe: Kr. 5.989,95
Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1346 af 29/11/2017) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

14-04-2020

Slutdato:

22-04-2020

Tilmeldingsfrist:

14-04-2020

Varighed:

7 dage

Undervisningstidspunkt:

08:00-15:24

Kontakt:

Annie Jensen
Tlf.:7213 4600
kursus@herningsholm.dk

Undervisningssted:

Herningsholm Erhvervsskole
Lillelundvej 21
7400 Herning

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

8

Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej