Faldsikring

Faldsikring

Lær at varetage dine opgaver i højden på en forsvarlig måde.
Fagnummer 44465

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 950,10
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet. Deltageren kan:
· Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
· Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.
· Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.
· Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr.
· Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.
·
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej