Faldsikring

Faldsikring

Lær at varetage dine opgaver i højden på en forsvarlig måde.
Fagnummer 44465

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 950,10
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet. Deltageren kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Deltageren kan via kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og
risikovurdering varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.
Deltageren kan foretage kontrol og vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej