Faldsikring

Faldsikring

Lær at varetage dine opgaver i højden på en forsvarlig måde.
Fagnummer 44465

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet. Deltageren kan:
Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.
Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.
Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr.
Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.
·
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej