Få det bedste ud af din elev

Fagnummer 40503

Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.172,70
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder. Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.
Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.
Fagnummer 45917

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 186,00
Uden for målgruppe: Kr. 790,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.
Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.
Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej