Energioptimering -Murer pakke nr. 10

Energioptimering -Murer pakke positiv pakke nr. 10
Fagnummer 40611

Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Murere og bygningshåndværkere, der ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne har et sådant kendskab til eksisterende isoleringskrav og mulighederne for energirigtige løsninger, at de kan medvirke ved rådgivning og planlægning ved såvel nybyggeri, som ved om- og tilbygning, så boligen opfylder gældende isoleringskrav og indrettes med henblik på at reducere energiforbruget. Deltagerne kan i den forbindelse udvælge materialer og konstruktioner med henblik på at anvende energirigtige løsninger ved isolering af boliger. Endelig kan deltagerne planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. miljø og arbejdsmiljø.
Fagnummer 40614

Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.380,30
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan:
Udføre mursamlinger ved om-, til- og nybygninger ud fra kendskab til gældende isoleringskrav.
Overholde gældende krav til tæthed og undgå kuldebroer ved udførelsen af mursamlinger.
Udføre arbejdet efter Bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug og varmetab.
Deltage i at udvælge hensigtsmæssige materialer og konstruktioner.
Udføre arbejdet under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.
Fagnummer 40688

Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 962,45
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere samt andre med tilsvarende viden. Deltageren kan udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver.

Uddannelsen omhandler følgende emner:
__Konstruktion
__Fugt og holdbarhed
__Brandforhold
__Indeklima
__Akustisk indeklima
__Energiforbrug
Fagnummer 40991

Energioptimering af boliger

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 216,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.589,20
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området Håndværkeren kan på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan håndværkeren vurdere energibesparelser og CO2-besparelser. Endelig kan håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.
Fagnummer 42879

Termografering af bygninger

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 962,45
Målgruppe: Bygningshåndværkere, herunder tømrere og murere, der er beskæftiget med bl.a. energioptimering af bygninger. Deltagerne kan på baggrund af kendskab til (DS) Dansk Standards normer foretage Termografiinspektion af bygninger. Deltagerne kan ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold som relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer tolke termografier. Deltagerne kan anvende termografier til kvalitetssikring af udført bygningsarbejde, samt til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. Endelig kan deltagerne anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og mulighed for ændringer heraf, samt de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser, som ændringerne vil medføre.
Fagnummer 45888

Radonsikring i byggeriet

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 940,10
Målgruppe: Murere, og andre bygningshåndværkere for hvem uddannelsen er relevant. Det forudsættes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen. Deltagerne kan:
Vurdere behov for radonsikring ud fra viden om lovkrav og grænseværdier ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri.
Planlægge og tage forholdsregler, som modvirker indtrængen af radon ved udførelse af den nødvendige radonspærre i nybyggeri.
Lave opmåling og materialeberegning til udførelse af radonsikring.
Vælge egnet værktøj og materialer, herunder typer af membran samt klæber i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav, ved udførelse af en konkret opgave.
Udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej