Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg

Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg
Fagnummer 42795

Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 108,00
Uden for målgruppe: Kr. 909,60
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Deltagerne kan udvælge og montere dampspærremembraner i konstruktioner i nybyggeri under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvisninger og gældende tætheds- og isoleringskrav. Deltagerne kan sikre, at membranen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås, ligesom deltagerne kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en dampspærremembran i nybyggeri. Arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold og isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. Endelig kender deltagerne metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr til BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder ved hjælp af bygningstermografering. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej