CNC- drejning-bearbejdning

CNC- drejning-bearbejdning
Fagnummer 45177

Operatør ved konventionel maskinfræsning

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.
Deltageren kan med baggrund i viden om DS/ISO tegninger og personlig og maskinel sikkerhed ved fræsearbejde, udføre maskinfræsearbejde i stål og metaller på universal fræsemaskine.
Deltageren opnår grundlæggende viden om forskellige materialetyper samt beregning af skæredata til disse.
Deltageren kan foretage opspænding og opretning af maskinskruestik, fastspænding af emner, opsætte og oprette vertikalhoved.
Deltageren kan tangere, udføre fræse bearbejdning med HM knivhoved, endeplanfræser, skivefræser, faconfræser og notfræser.
Deltageren kan via tabeller finde korrekte skæredata for disse værktøjer samt udføre daglig rengøring, smøring og vedligeholdelse af fræsemaskinen.
Fagnummer 45178

Operatør ved konventionel maskindrejning

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.
Deltageren kan med udgangspunkt i DS/ISO tegninger og en operationsplan efter gennemført uddannelse, udføre centrer patron opspænding af emner i hærdede bakker
Deltageren kan opsætte og indstille skærende værktøj i stålholder på en konventionel drejebænk
Deltageren kan sikkerhedsmæssigt korrekt udføre drejeoperationerne plandrejning, langsdrejning samt afstikning i stål og metaller
Deltageren kan via tabeller finde korrekte skæredata samt udføre daglig rengøring, smøring og vedligeholdelse af en konventionel drejebænk.
Fagnummer 45180

Drejeteknik på konventionel drejebænk

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.
Deltageren kan med viden om DS/ISO tegninger vælge korrekte proces og skæredata samt opstille og betjene en konventionel drejebænk.
Deltageren kan konkret foretage opspænding af emner i treklo i hårde bakker, opsætning.
Deltageren kan indstille værktøjer og udføre drejeoperationerne plan/langs- og ansatsdrejning, skrub- og sletdrejning, roulettering, boring med HSS bor, gevindskæring med tap og bakke i opspændingsværktøj samt foretage ind- og afstik.
Deltageren kan kontrollere og kvalitetsbestemme de færdige emner ved hjælp af skydelære, mikrometerskrue og fast kontrolværktøj.

Fagnummer 47280

Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.360,00
Målgruppe: Kurset er en introduktion til produktion i metalindustrien. Det henvender sig til ufaglærte uden brancheerfaring, som har - eller søger - arbejde inden for metalindustrien. Deltageren får på kurset et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som anvendes til produktion i metalindustrien og kan på den baggrund indgå i løsning af basale operatøropgaver i en produktionsvirksomhed i metalindustrien. Herunder opnår deltageren forståelse for, hvordan operatører i metalindustrien arbejder med sikkerhed og kvalitet.
Fagnummer 47412

CNC fræsning, produktion og emnemåling

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.592,30
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 3-aksede CNC fræsemaskiner til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling samt personer, som søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer. Deltageren kan med udgangspunkt i givne arbejdstegninger og kontrolskemaer samt viden om CNC fræsemaskinens betjeningspanel og funktionstaster opstarte klargjort CNC fræsemaskine og køre produktion af større serier sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren opmåle og vurdere emner ifølge kontrolspecifikationer med fast og stilbart måleværktøj, justere offset værdier til givne tolerancer samt udføre stikprøvekontrol og udfylde kontrolskemaer. Endelig kan deltageren med viden om forskellige fejltyper på CNC fræsemaskine assistere opstiller ved gennemførsel af korrigerende handlinger og indkørsel til normal produktion.
Fagnummer 47413

CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som udfører 3-akset bearbejdning på CNC fræsemaskiner til produktion af emner i seriestørrelser uden daglig opstilling, men som selvstændigt kan udføre enkle programmeringsopgaver og justeringer af eksisterende CNC programmer. Det anbefales, at du forud for kurset har ca. 100 timers praktisk erfaring med produktion på CNC fræsemaskine samt har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC fræsning (eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer). Deltageren kan med udgangspunkt i grundlæggende viden om forskellige materialetyper, DS/ISO tegninger, givne bearbejdningsdata (skærehastighed, omdrejningstal og tilspænding), viden om 3-akset koordinatsystem (X, Y, Z) samt G-koder (G0, G1, G2, G3, G54, G90, G91) og M-koder (M2, M3, M5, M6, M8, M9, M30) beregne koordinater, udføre programmering af enkle emnekonturer på PC samt skifte og udmåle skærende værktøjer (endefræsere, bor mv.). Endvidere kan deltageren under vejledning overføre (ind/udlæse), simulere og afprøve enkle programmer på CNC fræsemaskinen sikkerhedsmæssigt korrekt. Endelig kan deltageren med grundlæggende viden om maskinkapacitet (emnestørrelse, spåndybde, opspænding) justere og redigere enkle CNC-programmer.
Fagnummer 47414

CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som udfører 3-akset bearbejdning på CNC fræsemaskiner til produktion af emner i større seriestørrelser, men som selvstændigt kan udføre enkle programmeringsopgaver samt justeringer af eksisterende CNC programmer. Det anbefales, at du forud for kurset har ca. 300 timers praktisk erfaring med produktion på CNC fræsemaskine samt har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC fræsning(eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer). Deltageren kan på grundlag af oplyste skæredata og værktøjsvalg, samt ved anvendelse af matematiske/trigonometriske funktioner og programmeringskoder, udarbejde enkle ISO CNC programmer med planfræsning, not/sporfræsning, konturfræsning samt lommefræsning til forskellige fræseemner, herunder programmere med radiuskompensering (G40, G41 og G42). Endvidere kan deltageren foretage grafisk afprøvning, overføre data til CNC fræsemaskine, opsætte og opmåle værktøjer til bearbejdning, udlægge emnenulpunkt, afprøve fræseoperationer ved enkeltblokkørsel og korrigere enkle programfejl. Deltageren kan yderligere vurdere og måle færdige emner ifølge kontrolspecifikationer, foretage korrigerende handlinger samt under vejledning foretage optimalt valg af platter. Endelig kan deltageren justere værktøjsoffset værdier til korrekt emnedimension, fremstille emner på CNC fræsemaskine ved automatisk kørsel samt genstarte CNC fræsemaskinen efter driftsstop (programstart).
Fagnummer 47422

Emnetegning i retvinklet projektion

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.930,00
Målgruppe: AMU-kurset er et introduktionskursus i tegningslæsning efter DS/ISO reglerne som anvendes som produktionsgrundlag i metalindustriel produktion. Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning. Deltageren kan aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling. Endvidere kan deltageren på basis af viden om betydning af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold, udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion med almindelige tegneredskaber.
Fagnummer 47424

Emnetegning i CAD, introduktion

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.070,00
Målgruppe: AMU-kurset er et CAD introduktionskursus til konstruktion af emner i metalindustrien. Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC bearbejdning. Deltageren kan anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger samt fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid. Endvidere kan deltageren tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp sat, dxf mv.).
Fagnummer 47431

Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.013,55
Målgruppe: AMU-kurset er et introduktionskursus til mekanisk måleteknik i metalindustriel produktion, og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har - eller søger - arbejde i den spåntagende metalindustri.AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse, CAD/CAM samt spåntagende bearbejdning. Deltageren kan efter kurset selvstændigt aflæse emnetegninger og/eller kontrolspecifikationer og ud fra disse udføre kontrolmålinger med anvist fast og stilbart kontrolværktøj. Deltageren kan med viden om temperaturens indflydelse på måleresultatet selvstændigt foretage opmåling af emner herunder anvende og aflæse følgende måleinstrumenter korrekt: skydelære, gradmåler samt fast kontrolværktøj (dorne, gafler og gevindkontrolværktøj m.m.). Deltageren kan efter uddannelsen udfylde fortrykte måleskemaer.
Fagnummer 47448

CNC drejning, overvågning og produktion

Varighed: 3 dage
AMU-pris: Kr. 372,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.278,45
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling samt personer, som søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri.Kurset kan med fordel kombineres med grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse. Deltageren kan med udgangspunkt i given operationsplan og viden om CNC drejebænkens betjeningspanel og funktionstaster opstarte klargjort CNC drejebænk og køre produktion af større serier sikkerhedsmæssigt korrekt herunder tænde maskinen og køre i referencepunkt, isætte og udtage emner af maskinen, bevæge maskinens akser samt skifte til korrekte platteskær. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere CNC drejebænkens køle- og smøremiddel niveau og kvalitet med refraktometer og andre måleinstrumenter (bakterieniveau, temperatur) samt kontrollere og efter behov indstille spændetryk og foretage smøring af patroner/opspændingsudstyr. Deltageren kan overvåge produktionen og ved afvigelser fra normal drift stoppe produktionen samt under vejledning opmåle emner ifølge kontrolspecifikationer med fast kontrolværktøj og foretage visuel kvalitetsvurdering heraf. Endelig kan deltageren efter forskrifter nedlukke CNC drejebænk sikkerhedsmæssigt korrekt samt foretage daglig og periodisk rengøring af maskinen herunder påfylde vangeolie og køle/smøremiddel.
Fagnummer 47449

CNC drejning, produktion og emnemåling

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.592,30
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling samt personer, som søger arbejde i den CNC spåntagende metalindustri. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik og tegningsforståelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer. Deltageren kan med udgangspunkt i givne arbejdstegninger og kontrolskemaer samt viden om CNC drejebænkens betjeningspanel og funktionstaster opstarte klargjort CNC drejebænk og køre produktion af større serier sikkerhedsmæssigt korrekt (1-sidet bearbejdning). Herunder kan deltageren opmåle og vurdere emner ifølge kontrolspecifikationer, justere offset værdier til givne tolerancer, udføre stikprøvekontrol samt udfylde kontrolskemaer. Deltageren kan med viden om forskellige fejltyper på CNC drejebænke assistere opstiller ved gennemførsel af korrigerende handlinger og indkørsel til normal produktion.
Fagnummer 47450

CNC plan- og profildrejning, programmering

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling, men som selvstændigt kan udføre enkle programmeringsopgaver og justeringer af eksisterende CNC programmer. Det anbefales, at du forud for kurset har ca. 100 timers praktisk erfaring med produktion på CNC drejebænk gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC drejning (eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer). Deltageren kan med udgangspunkt i DS/ISO tegninger, givne bearbejdningsdata (skærehastighed, omdrejningstal og tilspænding), viden om 2-akset koordinatsystem (X, Z) samt G-koder (G0, G1, G2, G3, G50, G96, G97) og M-koder (M2, M3, M4, M5, M8, M9, M30) beregne koordinater og udføre programmering af enkle emne-konturer på PC. Deltageren kan under vejledning overføre (ind/udlæse), simulere og afprøve enkle programmer på CNC drejebænk sikkerhedsmæssigt korrekt. Endelig kan deltageren med grundlæggende viden om maskinkapacitet (emnestørrelse, spåndybde, opspænding) justere og redigere enkle CNC-programmer. Deltageren opnår endvidere grundlæggende viden om forskellige materialetyper.
Fagnummer 47451

CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet

Varighed: 5 dage
AMU-pris: Kr. 620,00
Uden for målgruppe: Kr. 3.650,75
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ikke-faglærte og faglærte operatører, som betjener og overvåger 2-aksede CNC drejebænke til produktion af emner i større seriestørrelser uden daglig opstilling, men som selvstændigt kan udføre enkle programmeringsopgaver og justeringer af eksisterende CNC programmer. Det anbefales, at du forud for kurset har ca. 300 timers praktisk erfaring med produktion på CNC drejebænk samt har gennemført grundlæggende kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse og CNC drejning (eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer). Deltageren kan på grundlag af oplyste skæredata og værktøjsvalg, samt ved anvendelse af matematiske/trigonometriske funktioner og programmeringskoder, udarbejde enkle ISO CNC programmer med udvendig plan, langs ansats og konusdrejning til forskellige drejeemner. Endvidere kan deltageren foretage grafisk afprøvning, overføre data til CNC drejebænk, opsætte og opmåle værktøjer til udvendig bearbejdning, udlægge emnenulpunkt, afprøve drejeoperationer ved enkeltblokkørsel og korrigere enkle programfejl. Deltageren kan yderligere vurdere og måle færdige emner ifølge kontrolspecifikationer, foretage korrigerende handlinger samt under vejledning foretage optimalt valg af platter. Endelig kan deltageren justere værktøjs offset værdier til korrekt emnedimension, fremstille emner på 2-akset CNC drejebænk ved automatisk kørsel samt genstarte CNC drejebænken efter driftstop (programstart).
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej