CNC 1 Grundlæggende NC-CNC

CNC 1 Grundlæggende NC-CNC
Fagnummer 44727

CNC - styret overfræser, maskinlære,træ

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 906,15
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Deltageren kender bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer.

Deltageren kan gennemføre kørsel til referencepunkt, udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræseopgaver

Deltageren kan endvidere udvælge, montere og udmåle værktøj og indtaste data i værktøjsbank samt udmåle emnenulpunkt og indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave.

Deltageren kender endvidere forskel på maskin- og emnenulpunkter.
Fagnummer 44776

CNC programmering i G-koder,træ

Varighed: 4 dage
AMU-pris: Kr. 432,00
Uden for målgruppe: Kr. 2.103,80
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for jobområder, hvor der tiulbydes AMU ¿ uddannelser. Ved fremstilling af CNC-programmer i ISO-koder til træindustrien, kan deltagerne indsætte givne koordinater og anvende koordinatsystemets 4 kvadranter.
Deltageren kan anvende de mest almindelige ISO-koder, fremstille CNC-programmer med absolut og relativ målangivelse samt indtaste, simulere og redigere et CNC-program på en Pc’er.
Deltageren kan gemme og hente et CNC-program.
Deltageren kan anvende korrekte arbejdsstillinger og andre ergonomiske foranstaltninger ved betjening af computeren.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej