Blik-kurser

Blik-kurser
Fagnummer 42013

Rededækning af tage og facader

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet Deltageren kanselvstændigt tildanne modeller ud fra tages og facaders arkitektoniske muligheder, samt udføre samlinger i forbindelse med rededækning.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.
Fagnummer 42019

Inddækning af kvisttage

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet. Deltageren kan opmåle og opsnøre kvisttage samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkning på pladermaterialer. Endvidere kan deltageren inddække kvisttage i tyndplade på baggrund af hovedtags udformninger og materialetyper. Herudover kan deltageren udføre overgangssamlinger mellem kviste og hovedtage, samt udføre tagfods- og rygningssamlinger under hensyn til ventilation af kvisttage.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.
Fagnummer 42020

Inddækning af flunker på kviste

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af flunker på kviste, samt fremstille egne modeller til opmærkning på tyndplader samt inddække flunker med tyndplader på kviste, udfra valg af inddelinger samt hovedtages materialetyper og udformninger. Endvidere kan deltageren udføre overgange fra flunker til kvisttage og hovedtage under hensyn til ventilation af konstruktionerne. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber
Fagnummer 42021

Inddækning af front/spejl på kviste

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet. Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af front / spejl på kviste, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Endvidere kan deltageren udføre samlinger på front / spejl af kviste, herunder overgang fra front/spejl til flunker, kvisttage og hovedtage under hensyn til ventilation af konstruktionerne, samt inddække front / spejl på kviste med tyndplader ud fra valg af inddelinger, metoder, falstyper samt hovedtages materialetyper og udformninger. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.
Fagnummer 42022

Inddækning af skorstene og ovenlys

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet. Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af inddækninger ved skorstene og ovenlys i tage, samt fremstille modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Endvidere kan deltageren inddække skorstene og ovenlys i tage. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink, kobber, tegl eller skifer
Fagnummer 42023

Samlingsmetoder i kobberplade

Varighed: 2,1 dage
AMU-pris: Kr. 260,40
Uden for målgruppe: Kr. 1.779,14
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet. Deltageren kan udføre samlinger ved brug af TIG-svejsning i forbindelse med inddækningsarbejde, dekorationer, udsmykninger samt renovering af tårne, kupler og spir i kobber. Endvidere kan deltageren udføre samlinger i kobberplade i forbindelse med inddækningsarbejde, dekorationer, udsmykninger samt renovering af tårne, kupler og spir ved brug af samlingsteknikkerne skrænkning, falsning, nitning, blød- og hårdlodning.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Fagnummer 42024

Tårndækning

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækning af tårne, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader.Endvidere kan deltageren inddække tårne med tilhørende samlinger under hensyn til udluftninger og trykudligninger.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Fagnummer 42025

Inddækning af kupler og spir

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet. Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækninger af kupler og spir, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på plader. Endvidere kan deltageren inddække kupler og spir med tilhørende samlinger under hensyn til udluftninger og trykudligninger. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.
Fagnummer 42026

Inddækning af karnapper

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækning af karnapper, samt fremstille egne modeller til opmærkning på plader. Endvidere kan deltageren inddække karnapper med tilhørende samlinger samt udføre overgange til andre bygningsdele.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.
Fagnummer 42029

Blikkenslager og håndværkskunst

Varighed: 3,2 dage
AMU-pris: Kr. 396,80
Uden for målgruppe: Kr. 2.595,84
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet Deltageren kan udføre blikkenslager håndværkskunst ved brug af både nye og traditionelle samlings- og bearbejdningsteknikker, herunder drivning, kupling, strækning, stukning, trådning, kedelfalsning, sickning og nitning. Endvidere kan deltageren udføre udsmykningsdetaljer inden for blikkenslager håndværkskunst ved brug af både nye og traditionelle bearbejdningsteknikker, herunder udføre punsle- og ciselørarbejde. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Fagnummer 47306

Hårdlodning af kobber og stål til DN13

Varighed: 2 dage
AMU-pris: Kr. 248,00
Uden for målgruppe: Kr. 1.592,30
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere, der i deres job har brug for kompetencer inden for hårdlodning. Deltageren kan forberede og hårdlodde tætte samlinger på kobber / stålrør som anvendes i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesystemer op til DN13.

Deltageren kan overholde krav til lodninger i henhold til DS/EN 12799 af 2000 kapitel 4, visuel eksamination, kapitel 9 styrketest, samt DS/EN 12797 af 2000 kapitel 9 bøjningstest sammenholdt med de i DS/EN 18279 af 2004 tabel 1 relevante krav.

Deltageren kan vælge korrekt tilsatsmateriale, samt rengøre loddestedet efter endt lodning i henhold til DS/EN 14324 af 2004.

Deltageren kan anvende korrekt sikkerhedsudstyr i forbindelse med hårdlodning.

Deltageren kan kommunikere med leverandører af relevante materialer som anvendes til hårdlodning.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej