Asbest udendørs

Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer

Arbejd sikkert og efter gældende regler, så du undgår at blive udsat for det sundhedsskadelige asbeststøv
Fagnummer 40085

Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 972,45
Målgruppe: Alle, der tilhører AMU´s målgrupper, og som forventer at skulle udføre udvendigt arbejde med asbestholdige materialer, idet der til disse personer er krav om et oplærings- og instruktionsforløb jf. At-vejledning C.2.2, punkt 3.2 Deltagerne kan efter gældende regler arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt udendørs med asbestholdige materialer eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, eller som kan medvirke til udsættelse for asbeststøv.

Deltagerne kan i denne forbindelse fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt:
· Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand
· Arbejde med demontering af vandrør af asbest i jord, hvor en væsentlig del af materialet er knust
· Nedtage plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest
· Oprydde efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knust asbestholdigt materiale
· Foretage hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde
· Foretage udvendig nedrivning af bygninger under inddækning/totalinddækning

Deltagerne kan udføre det nævnte arbejde med asbestholdige materialer ud fra kendskab til og/eller viden om:
· Asbest egenskaber og virkning for sundheden, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest
· Materialer, der kan formodes at indeholde asbest
· Aktiviteter, som kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske udsættelsen
· Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler
· Formålet med det rette valg af åndedrætsværn samt herved forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse
· Nødforanstaltninger
· Rengøringsprocedurer
· Bortskaffelse af affald
· Helbredskontrol
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej