03-06-2019 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 21 pladser
17-06-2019 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 19 pladser
Kursuspris
AMU-pris:  kr. 118,00   Uden for målgruppe: kr. 800,00   Fjernundervisning: kr. 710,05  

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §17

På dette kursus får deltageren kendskab til de arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger der skal tages ved svejsning og termisk skæring. 
Fagnummer 44530

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Varighed: 1 dag
AMU-pris: Kr. 124,00
Uden for målgruppe: Kr. 790,00
Målgruppe: Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
· Røg, støv og gasarter
· Forureningens art og mængde, afhængig af proces

2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
· Irritation af luftveje og hud
· Kronisk bronkitis
· Astma
· Manganisme
· Kræft
· Reproduktionsskader
· Allergi
· Grænseværdier
· Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
· Regler for ventilation - punkt-, proces- og rumventilation
· Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
· Substitution
· Regler for brug af åndedrætsværn

4. Optisk stråling, herunder:
· Risici for skader på øjne og hud
· Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.

5. Personlige værnemidler - generelt
· Øjenværn
· Høreværn
· Brug af åndedrætsværn
· Handsker
· Skødeskind
· Beskyttelsesærmer
· Beskyttelsesfodtøj

6. El sikkerhed, herunder:
· El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
· Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
· Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger - herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
· Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
· Sidemandseffekt
· Opbevaring af personlige værnemidler
· Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

03-06-2019

Slutdato:

03-06-2019

Tilmeldingsfrist:

30-05-2019

Varighed:

1 dag

Undervisningstidspunkt:

08:00-15:24

Kontakt:

Kursuscenter
Tlf.:7213 4600
kursus@herningsholm.dk

Undervisningssted:

Herningsholm Erhvervsskole
Lillelundvej 21
7400 Herning

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Herningsholm Erhvervsskole   |   Lillelundvej 21   |   7400 Herning   |   Tlf.: (+45) 7213 4500   |   Fax: (+45) 7213 4999   |   mail@herningsholm.dk   |   Find vej